HMS e-håndbok

Om denne siten
Dette er en elektronisk håndbok for lærere og studenter ved bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Hensikten med denne håndboken er å samle inn all informasjon om orden, rutiner, tiltak ved ulykker og bruk av fellesutstyr på laboratoriene våre.
Alle studenter ved bioingeniør-utdanningen må fylle inn et egenerklæringsskjema der de bekrefter at denne håndboken er lest, forstått og kommer til å bli fulgt.
Hvis det er første gangen du er her, anbefales det at du starter med Hvordan bruke denne siten.

readme.png

Versjon Endringer

konqsidebar_news.png

De siste endringene på denne siten kan du lese om nedenfor, eller bruke linker til venstre i menyen. Det forutsettes at du har lest om endringene før du begynner på ditt arbeid på lab. Det gjelder både ansatte og studenter.

Nyheter mai 16

12 May 2016 11:10

Sikkerhets- oppdatering I den senere tid har det kommet nye merker på kjemikalier, skap og utstyr. I tillegg er en del kjemikalier flyttet. Endringene er som følger: Dører til skap som inneholde kjemikalier er merket med kjemikalienes faremerker. Utstyr som utstråler UV-stråling er merket med tilsvarende symbol. Kjemikalier merket giftig er flyttet i giftskapet. De … Continue reading Nyheter mai 16

Nyheter april 16

01 Apr 2016 08:14

I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier. Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging. Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt … Continue reading Nyheter april 16
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License