HMS e-håndbok

Om denne siten
Dette er en elektronisk håndbok for lærere og studenter ved bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Hensikten med denne håndboken er å samle inn all informasjon om orden, rutiner, tiltak ved ulykker og bruk av fellesutstyr på laboratoriene våre.
Alle studenter ved bioingeniør-utdanningen må fylle inn et egenerklæringsskjema der de bekrefter at denne håndboken er lest, forstått og kommer til å bli fulgt.
Hvis det er første gangen du er her, anbefales det at du starter med Hvordan bruke denne siten.

readme.png

Versjon Endringer

konqsidebar_news.png

De siste endringene på denne siten kan du lese om nedenfor, eller bruke linker til venstre i menyen. Det forutsettes at du har lest om endringene før du begynner på ditt arbeid på lab. Det gjelder både ansatte og studenter.

Error processing the feed "http://bioingenior.net/news/?feed=rss2". The feed can not be accessed or contains errors.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License