Arbeid Med Kjemikalier

I denne delen presenteres arbeid med kjemikalier med utgangspunkt i miljø og sikkerhet. Det er viktig at de som er ansvarlige for kurs der kjemikalier brukes har satt seg i detaljene her.

Plassering:

Kjemikalier er plassert på ulike steder;

  • veierom, der vektene er plassert. Døra skal være låst når man forlater lab-en.
  • syre og base -skap, for konsentrasjoner over 1 M
  • organisk-skap for løsemidler som primært ikke er brannfarlige
  • brannskap, for brannfarlige organiske stoffer
  • diverse kjøleskap, når informasjon fra fabrikant krever det.
  • forbruksløsninger for kjemikalier med konsentrasjon under 1M eller som brukes ofte og ikke skal lagres
  • avfallsflasker (lab 2)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License