Autoklav Type Ge 446

BRUKSANVISNING

 1. Utstyr som skal autoklaveres, må merkes med autoklavtape.
 2. Slå på autoklaven.
 3. Sjekk at termoføleren står i målebegeret fylt med vann. Skal program 2 brukes, skal føleren ikke stå i vann!
 4. Sjekk at skriveren ikke er gått en full runde på diagrambladet.
 5. Steng døren ved å trykke på den store knappen, og dra døren opp.
 6. Velg program fra P1 - P6. Se egen tabell for programvalg. Til autoklavering av biologisk materiale benyttes vanligvis P4.
 7. Trykk på knappen for ønsket program og se at den lyser.
 8. Når startknappen lyser, trykkes den inn. Temperaturen begynner da å stige. Prosessen går fortløpende og kan følges ved at lampene for forbehandling, sterilisering og etterbehandling tennes.
 9. Lampen Prosess klar lyser når prosessen er ferdig.
 10. Etter autoklavering kontrolleres det at autoklaveringen har vært tilfredsstillende ved at autoklavtapen har endret farge.
 11. Hold autoklaven stengt når den ikke er i bruk.

Ferdig autoklavert avfall regnes ikke lenger som smittefarlig avfall og sorteres i forhold til om det er glass, spisst plastutstyr eller utstyr som ikke kan skade andre.

Alarm

Om feil oppstår vil det komme et tonesignal, og lampen i knappen Feil vil lyse. Trykk på knappen, og tonesignalet opphører. Søk etter feilen.

Kontakt Jim (MH-drift) eller leverandør Bjørn-Tore Lorentsen / Harald Bjune i Getinge AS. Tlf. 23051180 (kontor) eller 91691779 (mobil)

Skifting av diagrampapir

En trykk- og temperaturmåler registrerer kontinuerlig kammertrykket og kammertemperaturen på et diagram. Diagrammet er sirkulært og må skiftes med jevne mellomrom. (Rotasjonshastigheten for en runde er tolv timer).

Ta bort vingmutteren på skruen, og dra ut akselen som holder rullen. Ta ut det gamle diagrambladet. Studer bladet og kontroller at pennene har skrevet tydelige diagram. Bytt evt. penner.
Noter dato i det ulinjerte sentrumsfeltet på det nye diagrambladet, og sett det inn. Skyv tilbake pennholderen, kontroller at den sitter riktig og steng beskyttelsesluken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License