Oversikt-kategorier

Avfall skal sorteres etter gitte retningsregler og håndteres av studenter, lærere eller renholdspersonalet, avhengig av type.

Avfall er kategorisert i følgende grupper;

Farlig avfall er videre fordelt i

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License