Bekledning Og Vern

Interne regler for bioingeniørutdanningens laboratorier:

  1. Laboratoriet er en “arbeidsplass” og regler for arbeidstøy og hygiene skal følges
  2. Laboratoriefrakker skal alltid brukes når man er i laboratoriet. Frakkene skal være gjenknappet. Ved pauser i kantina, sittekroken og i datarommene skal frakker ikke brukes.
  3. Det skal brukes egne innesko. Støvler og andre utesko skal ikke brukes i laboratoriet. Store skjerf og luer er ikke tillatt og yttertøy og sekker skal ikke tas inn på laboratoriet, men settes i skapet.
  4. Frakker fra UNN skal ikke settes i skap sammen med vanlige klær, men skal sendes til vask umiddelbart etter undervisningens slutt.
  5. Ved langt hår skal det samles. Store ringer og løse smykker som armbånd og halskjeder skal tas av ved arbeid i laboratoriet. Klokker, andre smykker som vielsesringer, små ørepynt o.l kan brukes.
  6. Det er ikke lov å spise, drikke eller bruke snus på laboratoriet.
  7. Hender skal alltid vaskes før man går ut av laboratoriet

Generelle regler for frakk, briller, hansker etc.

Frakk

I hht forskrifter for retningslinjer for laboratoriearbeid, skal alle bruke frakk hele tiden mens de er på lab. Labfrakkene bør være av bomull.

Briller

Mens det foregår våtanalyser, skal alle som befinner seg på lab ha på seg briller, enten egne eller beskyttelsesbriller. Disse skal være på nesen.

Under mikrobiologisk arbeid eller arbeid der det er varslet om at det ikke medfører risiko for sprut av kjemikalier eller gjenstander, kan det dispenseres fra brillepåbudet etter beskjed fra faglærer.

Hanskebruk

Hansker brukes for å beskytte seg mot kjemikalier og smitte. For mer om hansketyper se under linken "hanskebruk" i oversikten på venstre meny.

Dette innebærer at hansker skal benyttes ved blodprøvetaking.

Våtanalyse

Dersom HMS-blad påpeker det, brukes hansker mens du lager/jobber med løsninger. Ta av hanskene når det ikke lenger er behov for dem. Ikke-tilsølte hansker kan brukes om igjen. Klam hånd er mer mottagelig for opptak av kjemikalier. Unngå overdreven hanskebruk og vask hender etter hanskebruk.

Tørranalyse

Arbeid i hht rutiner for prosedyren. Unngå bruk av hansker på PC, pipetter, fotometer og lignende med mindre området er erklært som urent (HPLC, agaroseelektroforese). Unngå kontaminasjon av "rene" områder.

Arbeidsklær UNN
HelseNord, HN, har utarbeidet et eget skriv om arbeidsklær, generell på kledning, piercing etc på UNN og for smittevernavdelinger. Legg merke til at beskrivelsen her ikke gjelder teknisk personell, men smittevernavlinger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License