Biologisk Avfall

Utstyr som skal behandles med Virkon

  1. Blodige løsninger fra celletelleren helles på kanne med Virkon og tømmes i vasken etter minst en halv times henstand.
  2. Blodsøl på benken eller andre steder desinfiseres med 1 % Virkon. La cellestoff fuktet med Virkon som dekkes med benkepapir, ligge over sølet i minst en halv time. Tørk opp og vask benken med såpevann.

Mikrobiologisk avfall

Mikrobiologisk avfall samles og håndteres av faglærer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License