Avfallshandtering

Avfallshåndtering

Avfall skal sorteres etter gitte retningsregler og håndteres av studenter, lærere eller renholdspersonalet, avhengig av type.

Disse er;

Ikke.lab avfall
Restavfall
Farlig avfall
Farlig avfall er videre fordelt i

1. Biologisk avfall

2. EE avfall

3. Eksplosiver

4. Kjemisk avfall

5. Radioaktivt avfall

6. Risikoavfall

7. Smitte avfall

8. Spisse / skarpe gjenstander og glass

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License