Ekstern Varsling

Husk å slå på 0 foran eksterne telefonnummer fra UiT sine telefoner.

Funksjon Navn (fast)Telefon Mobil/nødtelefon
Akutt forurensing - 110
Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Nord-Norge 81 54 82 22
Brann Brannvesenet 77 79 07 00 110
Ettersøkning, redning, dødsfall Politi 77 69 85 00 112
Forurensing Kystverket 33 03 48 00
Forgiftning Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00
Fylkesmann beredskapsavdelingen 77 64 20 00
Gass AGA 23 17 72 00
Katastrofepsykiatrisk team UNN 77 62 60 00 113
Politi 77 69 85 00 112
Pumper - sanitets-lag/utstyr - strømaggregat Sivilforsvaret 77 66 52 40
Radioaktivitet Ioniserende stråling Statens strålevern 67 16 26 00
Skade på mennekser Ambulansetjenesten 113
Vannskader, kjemikalie søl Polygon 77 64 88 00

UNN-øyeavdeling: 77 62 65 60

Oppdatert 27.02.2014

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License