Forstehjelp Og Ulykker

Ved ulykker/kriser skal man:

1) ringe aktuelt nødnummer:

  • Brannvesen:
    • 110
  • Politi:
    • 112
  • Ambulanse:
    • 113

2) varsle Universitetet i Tromsø internt via døgnkontinuerlig varslingsummer:

776 44444

Husk også portalen kriseinfo.no

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License