Forstehjelp Og Ulykker

heading level 1

Ved ulykker/kriser skal man:

1)

ringe aktuelt nødnummer:

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

2)

Varsle Universitetet i Tromsø internt via døgnkontinuerlig varslingsnummer:

776 44444

Husk også portalen kriseinfo.no

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License