Gram Kjoleskap

Bruksanvisning for kjøleskap: Gram

Skapet er plassert ved siden av fryseren på Lab 1. Temperaturen avleses hver dag det er undervisning i laboratoriet.

Temperaturinnstilling:

  1. Trykk på "TEMP." og hold knappen inne i mer enn 3 sek. Da vises den aktuelle innstillingen. Deretter begynner de små lampene på temperaturskalaen å lyse opp fra venstre mot høyre. Slipp knappen når lampen for ønsket innstilling lyser.
    • Slippes knappen mens alle lysene er slukket, slåes kjøleskapet av. Denne funksjonen benyttes når kjøleskapet skal rengjøres.
    • Når +2 på skalaen blinker og kun dette lyset er tent, er kjøleskapstemperaturen lavere enn det som kan vises på skalaen.
  2. En akustisk alarm utløses ved strømavbrudd eller hvis temperaturen er mer enn 6 °C varmere enn innstilt temperatur i mer enn to timer. Samtidig løper lysene mot høyre på temperaturskalaen for å vise at det er for varmt i kjøleskapet.
  3. Alarmen slås av med et kort trykk (under 3 sek.) på "Temp." knappen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License