Grunnregler Ved Uhell

Grunnregler ved uhell er:

  • Skyll grundig med kaldt vann - hvis det dreier seg som søl av skadelige kjemikalier, forbrenninger eller kuttskader. Stopp store blødninger raskest mulig.
  • Studenter underretter læreren snarest.
  • Ved kjemikalieuhell må det gis beskjed om hvilket stoff det dreier seg om.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License