Hanskebruk

De fleste laboratorieoperasjoner krever bruk av hansker. Det finnes ingen hanske som dekker alle behov. Det er derfor viktig å undersøke kravet til hanskebruk før man starter en prosedyre.
Vi kan likevel komme med en liten oppsummering her:

Vi bruker to typer hansker:

  1. medisinsk bruk
  2. kjemisk bruk

Til den medisinske bruken anbefales engangshansker merket "medical examination" som kan brukes f. eks ved blodprøver etc. Disse hanskene, ofte av vinyl, og gir minimal eller ingen beskyttelse ved arbeid med kjemikalier.

Til kjemisk bruk:
Hanskene skal være av type EN-374:2 eller EN-374:3 (se på pakken). Pr i dag kjennes de igjen lettes ved farger: grønne eller lilla.
Begge typene er for beskyttelse mot "kjemisk og mikro-organismer".

EN-374:3, med lille farge, er den "sterkeste" av de to og er testet mot gjennomtrengelighet av 12 kjemikalier med en minimumstid på 30 minutter.

De grønne hanskene, også av type EN-374 er testet mot stort sett de samme kjemikaliene som de lilla, men har kortere gjennomtrengelighetstid.

Det er viktig å merke seg at gjennomtrengeligheten gjelder høye konsentrasjoner (100% rene organiske løsningsmidler, 96% svovelsyre og 40% lut), mens vi jobber ofte med fortynnede løsninger.

Det anbefales derfor følgende:

  • De som skal lage løsninger utfra kjemikalierommet eller skal jobbe med høye konsentrasjoner, bruker lille hansker.
  • De som jobber med fortynnede løsninger, kan vurdere hvilke hansker er best, eller om hansker er nødvendige.

Sjekk kjemikalielisten for grenseverdier for avfall.

Jobber man med høyere konsentrasjoner enn det som er tillatt å helle ut, bør man bruke de beste hanskene og i tillegg merke flaskene med piktogrammer.

For mer om hansker: se gloves4work.co.uk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License