Hvordan Bruke Denne Siden

Bruk linkene oppe til høyre for å navigere deg gjennom denne siten, eller bruk søkefunksjonen.

Hvis du vil være med å redigere og forbedre denne siten, kan du sende on.tiu|dajenrima.nuoyamoh#gem en epost for å få tilgang.
Den mest omfattende delen av denne håndboken går ut på avfallshåndtering som har erfaringsmessig vært årsaken til flest ulykker på Uit og tidligere Høgskolen i Tromsø.
Det er derfor laget to introduksjonsvideo som presenterer vår HMS-side generelt og avfallshåndteringen spesielt. Alle bør sette seg godt i dette tema.

Nedenfor finner du videopresentasjon av denne siten. Du kan med fordel bruke fullskjerm og HD kvalitet etter start. Videoen er noen år gammel, men kan forsatt brukes.

Her vil det komme en ny video iløpet av våren 2018
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License