Ikke Lab Avfall

Hva er "ikke lab avfall"?

Kategorien "ikke lab avfall" er avfall som ikke har med lab å gjøre. Det er eksempelvis notater, penn, blyant o.l.

Tørkepapir brukt til håndvask kastes i hvite avfallsdunker ved vasken. Disse tømmes av renholdspersonalet.

Alt annet avfall kastes i sine respektive avfallsbokser.

Dunker til "ikke lab avfall" er plassert ved vaskene.

Restavfall

I lab-sammenheng er "restavfall" alt avfall etter aktivitet på lab, men som ikke trenger videre behandling. "Restavfall" samles i gjennomsiktige avfallsposer og forsegles med streng eller lignende. Sekkene merkes med navn, ansvarlig, institutt, fakultet og romnr. (Noter på posen, ikke bruk klistermerker da disse faller av) Sekkene leveres til avfallsmottak på plan 5 av faglærer på gitte tidspunkter. Merk: Endring kan komme.
Eksempler på "restavfall" er:

Sammenpakket benkepapir og annet papir.
Nye sekker hentes hos renholdspersonell på plan 5 eller fra sentrallageret på plan 6 ved behov.¨

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License