Laboratorie Informasjon

Laboratorieinformasjon

Her finner du kort introduksjon om hvordan man skal arbeide i våre laboratorier. Det forutsettes at alle har lest det som står her og innretter seg etter det.

Ansvarsliste
Hvert kull har en rulleringsliste der noen av arbeidsoppgavene tildeles en eller flere studenter. Faglærer sørger for at rulleringen skjer jevnlig.
Linkomat/oppskrifter
Oppskrift for bruk av instrumenter og større laboratorieutstyr er plassert i hver lab. Manualene og bøker for vedlikehold er plassert i esker ved instrumentene/utstyret.
Vanlig avfall
I lab-sammenheng er "vanlig avfall" eller "ikke lab avfall" alt avfall som ikke trenger videre behandling når den er levert på plan 5 eller 6 (glass).
Vann
Vi har tilgang til to typer vann; springvann og Revers Osmosevann, kalt også RO-vann. RO-vann brukes til tillaging av alle kjemikalier og skylling av utstyr og hentes fra grønn-kran på lab-ene. Uttrykkene ionebyttet vann og destillert vann brukes synonymt med RO-vann.
HMS blad
Helse og sikkerhetsblad som skal medfølge alle kjemikalier ved førstegangs bestilling. pdf-utgaven av de fleste kjemikalier er å finne via kjemikalielisten i Canvas.
Avtrekk
Ventilert arbeidsplass i to typer: LAF-benk og kjemikalieavtrekk
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License