levering av avfall

Tidspunkt for levering av avfall til plan 5 er:

risikoavfall av type gule bokser merket smitte eller ikke-smitte.
tirsdager **09-10
.

Mens arbeidet med MH2 pågår, er dette mottaket flyttet til Farmasi. Kun autorisert personell kan levere.

kjemisk avfall:
avfall av kjemikalier i kategorien kjemisk avfall leveres: dvs organisk avfall, giftige, etsende e.l.

Ring til ansvarlig, så blir kjemisk avfall hentet fra lab.

preview_COLOURBOX2586597.jpg
ikke-risiko; dvs restavfall, plastposer,
isopor papp, toner etc.
Leveres i arbeidstid av
en som har tilgang med nøkkel.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License