levering av avfall; plan 5 og 6

Tidspunkt for levering av avfall til plan 6 rom L6-306 er:

risikoavfall av type gule bokser merket smitte eller ikke-smitte.
tirsdager **09-10
.
plan6, rom L6.306

kjemisk avfall:
avfall av kjemikalier i kategorien kjemisk avfall leveres: dvs organisk avfall, giftige, etsende e.l.

Send melding til ansvarlig, så blir kjemisk avfall hentet fra lab.

preview_COLOURBOX2586597.jpg

Plan 5

ikke-risiko; dvs restavfall, plastposer,
isopor papp, toner etc.
Bringes i arbeidstid til plan 5 av
en faglærer og kastes i riktig container.

Plan 6

Glasscontaineren til rent uforurenset glass er utenfor inngangsdøra til varemottak på plan 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License