Lokaliteter

Lokalene til Bioingeniørutdanningen på plan 7 består av:

Rom U7.112

 • Lab 2 med 24 plasser der undervisningen i basalfagene hovedsakelig foregår. I lokalene er det bl.a:
  • Bokser for utveksling av undervisningsmateriale mellom lærere og studenter.
  • Det meste av glassutstyret som anvendes i undervisningen
  • Skap for oppbevaring av syrer og baser
  • Skap for oppbevaring av ildsfarlige løsninger

Rom U.7109

 • Lab 1 med 24 plasser der undervisningen i de medisinske laboratoriefagene hovedsakelig foregår.

Lagerrom

 • der lab.rekvisita oppbevares:
  • Varer fra Sentrallageret
  • Cobas kyvetter
  • Frakker til lærerne
  • Kjølevarer til Mikrobiologikursene
  • Diverse brosjyrer
 • Vaskerom oppvaskmaskin, to tørkeskap, autoklav og diverse lab.rekvisita er plassert. Brukt utstyr som skal vaskes, plasseres her. Lister for hvert kull over hvilke felles lab.oppgaver som skal utføres, henger også her.
 • Veierom der vekter og kjemikalier er plassert. Her er det datautstyr som er knyttet opp til vårt "Stoffkartotek" og som skal anvendes til å finne ut hvor tørrstoffene er plassert. I tillegge er det et avlåst skap for helsefarlige reagenser ("giftskap"). Døren til veierommet skal holdes lukket når det ikke foregår undervisning.
 • Apparatrom som forbinder de to laboratoriene. Her står diverse instrumenter og deres ekstrautstyr.
 • Forberedelsesrom for lærerne til møter og lunsj. Døren til rommet skal alltid holdes låst når rommet er tomt.
 • Korridor utenfor laboratoriene der det er låste skap med diverse instrumenter som periodevis er i bruk. Nøkler til skapene oppbevares på forberedelsesrommet.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License