Oppvaskmaskin Miele

Miele G 7883 benytter vaskemiddel i tørrstoff form, Neodisher A-8 (kjøpres på lager plan 6). Til vanlig bruk benyttes program E, Universal.

 • Kontroller at det ikke er knust glass og lignende i silen i bunnen av maskinen
 • Sett riktig innsats i maskinen:
  • Til begerglass, reagensrør og korker etc benyttes innsatsene til stålkurver.
  • Til kolber og målesylindre benyttes innsats med spyledyser. Sjekk at sylinderen i innsatsen som transporterer vann, er korrekt plassert på gummiforingen i taket av maskinen.
 • Ha ca 30 g vaskemiddel i doseringsboksen i døren, og lukk deretter boksen.
 • Lukk døren og trykk inn På /av tasten l-0.
 • Drei programvelgeren til program E. Kontrollampen ved siden av "Start-knappen" blinker.
 • Vaskeprosessen startes ved å trykke "Start-knappen". Kontrolllampen for det aktive programavsnittet lyser.
 • Vaskeprosessen forløper automatisk. Når kontrollampen lyser konstant og "startlampen" er slukket, er programmet slutt. Samtidig lyder et varselsignal i maks. 30 sek.
 • Åpne maskinen ved å trykke inn døråpneren.
 • Koble ut maskinen ved å trykke på av/på-tasten, og la den sprette ut.

Ved behov for service, kontaktes firmaet J.M. Hansen eller reparatør Odd Geir Jensen: Mobil 90109017.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License