Ordensoppgaver
  • Tørkeskap: Tøm begge tørkeskap og sett vasket utstyr på rett plass
  • Oppvask 1: Tøm oppvaskmaskinene ved labbens begynnelse. Plastutstyr settes i eget tørkeskap. Fyll maskinene på korrekt måte. (Se link for beskrivelse og bilder).
  • Oppvask 2: Tøm oppvaskmaskinene ved labbens avslutning. Plastutstyr settes i eget tørkeskap. Fyll maskinene på korrekt måte.
  • Fellesoppvask: Utstyr som er for stort til å vaskes maskinelt, settes på vaskerommet. Disse vaskes manuelt. Eksempler er store kolber og byretter.
  • Veierom: Sjekk at alle vekter er slått av og reagenser ryddet på plass. Tørk bort evt. søl, og rydd vekk brukt utstyr.
  • Fotometer: Dersom fotometer skal brukes: Slå på fotometerne ved labbens begynnelse og slå dem av ved labbens slutt. Følg vedlikeholdsretningslinjene for oppstart og avslutning som finnes ved apparatene, eller under Skjema. Pga innkjøp av nye fotometre kan det komme endirnger i rutiner her.
  • Reagenser: Lages hvis det er behov. 2. og 3. klassen sjekker også Virkon-løsningen.
  • Søppel: De blanke avfallssekkene lukkes forsvarlig, merkes med romnummer, dato og ansvarlig og bringes til plan 5 av faglærer. Også pappesker skal til plan 5. Glassavfall av rent uknust glass kastes i resirkulasjonskontainer utenfor plan 6-varemottak.
  • Avtrekk: Sjekk at utstyr og reagenser er satt tilbake på plass etter endt lab.
  • Orden: Alle studenter har ansvar for at egen arbeidsplass er ryddet etter lab, lampen slukket og benket vasket ved behov.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License