pH Metere

Her følger kortversjon av bruks- og vedlikeholds-anvisningen for elektroder. Fullstendig manual finnes her.

Innstilling av pH-meter-

To-punkts kalibrering

• Elektroden settes i buffer 1
• Trykk på "cal"-knappen
• Still temperaturen
• Vent til pH-meteret er stabilt og du får beskjed om å komme med løsning 2.
• Dypp elektroden i neste løsning (buffer 2). Vent til meteret er stabilt.
• Meteret viser nå om kalibreringen er OK eller om det er en sensitivitetsfeil
• Dersom alt er OK er pH-meteret er nå klart til å brukes. Det kan hende at du må trykke på pH/mV for å komm,e ut av kalinreringsmodus.
• Dersom det er vanskelig å kalibrere, prøv igjen eller kontakt labansvarlig.

NB! Husk å skylle elektroden mellom hver løsning den dyppes i.
Det er også hensiktsmessig å velge buffere utfra den pH-verdi du forventer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License