risikovurdering

De fleste metoder på bioingeniørutdanningen er risikovurdert i henhold til forskrifter gitt av ledelsen og Arbeidstilsynet.
Når det gjelder kjemikalier det vurderingen gjort ved å gå gjennom HMS-datablad for kjemikaliene og følge retningslinjer i skjema 3C.

For biologisk materiale er det ingen HMS-blad, men egen klassifisering som skal følges.
Til det arbiedet er informasjon fra Lov data og Avfallsforskriften brukt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License