RSS

Siste Nyheter fra HMS.1

Nedenfor finner du de siste 2 nyhetene på våre HMS sider.

konqsidebar_news.png

Du kan også få varsel om våre endringer ved å abonnere på RSS-linken fra nyhetssiden vår: http://bioingenior.net/news . Uansett er du pliktig til å være oppdatert om endringene før du starter på din aktivitet på lab.

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/bioingenior.net\/news\/?feed=rss2","limit":"2"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License