RSS

Siste Nyheter fra HMS.1

Nedenfor finner du de siste 2 nyhetene på våre HMS sider.

konqsidebar_news.png

Du kan også få varsel om våre endringer ved å følge oss på twitter:

twitter.jpg

http://twitter.com/hmsbio eller ved å abbonnere på RSS linken fra nyhetssiden vår: http://bioingenior.net/news . Uansett er du pliktig til å være oppdatert om endringene før du starter på din aktivitet på lab.

Nyheter mai 16

12 May 2016 11:10

Sikkerhets- oppdatering I den senere tid har det kommet nye merker på kjemikalier, skap og utstyr. I tillegg er en del kjemikalier flyttet. Endringene er som følger: Dører til skap som inneholde kjemikalier er merket med kjemikalienes faremerker. Utstyr som utstråler UV-stråling er merket med tilsvarende symbol. Kjemikalier merket giftig er flyttet i giftskapet. De … Continue reading Nyheter mai 16

Nyheter april 16

01 Apr 2016 08:14

I det siste året har det skjedd noen endinger i regelverk og prosedyrer med hensyn til avfallshåndtering av kjemikalier. Disse endringene er nå innarbeidet i HMS-informasjonen for bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Noen av disse endringene skyldes innføring av CLP-merking av kjemikalier, mens andre er relatert til MH2-bygging. Det er derfor viktig at alle studenter, og spesielt … Continue reading Nyheter april 16
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License