Spisse Skarpe Gjenstander

Gjelder avfall av typen spisse, skarpe gjenstander og glass.
Her legges knust glass og skjærende metallrester uten smitte eller farlige kjemikalier. Glass/metall med smitte legges i de gule boksene for klasse 7, mens glass/metall uten smitte, legges sammen med avfall klasse 6.

Brukeren selv må vurdere om glass/metall er forurenset med kjemikalier eller ikke.

Ikke smittet, ikke-forurenset metall-spisst og knust glass kan samles i egne pappesker med gule plastposer og merkes med spist/skjærende på blå- etiketten. I bunnen av esker legges "hvite bunner" som fåes kjøpt på lageret-plan 6, og som er i nederste hylle i reolene i vaskerommet. Boksene merkes klasse 8 og leveres på plan 5 av en faglærer, på gitte tidspunkter. Mindre mengder knut glass eller spisse gjenstander kan samles i små gule bokser som da legges i klasse 6 gule avfalls bokser

Rent glass SKAL kastes i glassavfallscontainer utenfor varemottak på plan 6.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License