Spisse Skarpe Gjenstander

Gjelder avfall av typen spisse, skarpe gjenstander og glass.
Her legges knust glass og skjærende metallrester uten smitte eller farlige kjemikalier. Glass/metall med smitte legges i de gule boksene for klasse 6 med gule merker, mens glass/metall uten smitte, legges sammen med avfall klasse 6 med blå.

Brukeren selv må vurdere om glass/metall er forurenset eller ikke.

Rent glass SKAL kastes i glassavfallscontainer utenfor varemottak på plan 6.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License