HMS e-håndbok

Om denne siten
Dette er en elektronisk håndbok for lærere og studenter ved bioingeniørutdanningen ved UiT-Norges arktiske universitet. Hensikten med denne håndboken er å samle inn all informasjon om orden, rutiner, tiltak ved ulykker og bruk av fellesutstyr på laboratoriene våre.
Alle studenter ved bioingeniør-utdanningen må fylle inn et egenerklæringsskjema der de bekrefter at denne håndboken er lest, forstått og kommer til å bli fulgt.
Hvis det er første gangen du er her, anbefales det at du starter med Hvordan bruke denne siten.

readme.png

Versjon Endringer

konqsidebar_news.png

De siste endringene på denne siten kan du lese om nedenfor, eller bruke linker til venstre i menyen. Det forutsettes at du har lest om endringene før du begynner på ditt arbeid på lab. Det gjelder både ansatte og studenter.

Nyheter august 20

31 Jul 2020 09:13

UiT-Norges arktiske universitet har nå kommet med en serie PDF-filer i forbindelse med nytt semester og smittevern i forbindelse med COVID-19. Disse dokumentene er på intranettside og legges derfor ikke ut her. det er derfor viktig at den enkelte logger seg på og leser dokumentene selv; både ansatte og studenter. Men, du kan få linken […]

Nyheter august 19

01 Aug 2019 11:06

Her kommer en oversikt over noen endringer i våre HMS-rutiner. Avfall, kjemisk og risiko I forbindelse med flytting av kjemikalieavfall fra MH til MH2 er en del rutiner endret. Se info om leveringsrutiner og tidspunkt. Levering av avfall Avfall i gule bokser merket med blå eller gul leveres på plan 6 på tirdager mellom kl […]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License