Smitte og Desinfeksjon

Stikkskade

Les her om rutiner ved stikkskader.

Stikkskader og desinfeksjon

For arbeid med potensielt smittefarlig biologisk materiale gjelder spesielle retningslinjer. Ved slikt arbeid skal hansker og benkepapir brukes og avfallet spesialbehandles. Til desinfeksjon brukes Virkon, kloricid eller 70% sprit.

Virkon

Virksomt overfor gram negative og gram positive bakterier, mykoplasma, virus (inkl. hepatitt og HIV) og sopp.
Brukes ved desinfeksjon av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres i dekontaminator eller oppvaskmaskin.
Anvendes også på inventar og overflater.
Bruksløsning:

Ca. 1 % = 1 måleskje per liter vann

Brukskonsentrasjon og virketid

Ikke synlig forurensede flater og rengjort utstyr - 1% løsning i 10 minutter
Synlig forurensede flater og ikke rengjort utstyr - 1% løsning i 30 minutter
Holdbarhetstid for bruksløsning er en uke.

Synlig forurenset oppløsning skal skiftes.

Bruk hansker. Virkon irriterer huden og virker etsende på øynene.

VED SØL AV BIOLOGISK MATERIALE

Ta på engangshansker og tørk opp det meste av sølet med cellestoff fuktet med Virkon.
Dekk området det er sølt på, med nytt cellestoff eller papirhåndkle.
Virkon helles over. La ligge i 30 min., dekket med benkepapir. Skriv på når papiret kan fjernes.
Papiret kastes og området vaskes med vanlig rengjøring.

KLORICID

Brukes ved mistanke om HIV og/eller hepatitt-virus, ved blodsøl og desinfeksjon av harde flater (gulv, benkeflater, vegger o.l.).
Brukes også til desinfeksjon av tuberkelbasiller, TB.
NB! Inneholder etsende natriumhypokloritt, ca 4,2%

Bruksløsning: Bland 1 del Kloricid og 3 deler kaldt vann. Bruk kar av plast, glass eller stentøy.

Virketid

La løsningen virke i 1 time, tørk av og vask over med rent vann.

NB! Bare instrumenter som utelukkende er av rustfritt stål, skal vaskes med Kloricid.

Holdbarhet

Ubrukt konsentrat - 1 år
Bruksløsning - 4 uker (oppbevares mørkt, svalt og på lukket flaske)
70% sprit

Har liten evne til å trenge inn i organisk materiale.
Skal kun brukes på rengjorte flater, benker og lignende.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License