Termo Og Torkeskap
Termoskap
Skap med termostatregulert luftestrøm til tørking eller varmebehandling av kjemikalier og utstyr. Skapet må ansees som en arbeidsplass av kategori "avtrekk" eller benk ( bruksanvisning )
Tørkeskap
Samme type skap som termoskap, men brukes til tørking av utstyr. Skapet ansees som rent område. ( bruksanvisning )

Termoskap til kjemikalier er plassert på lab 2 for arbeid opptil 130°C.
Termoskap til innkubering er plassert på lab 1 for arbeid med biologisk materiale.
Tørkeskap er plassert i vaskerommet. Husk å slå på timer-funksjonen for å spare energi. Ett skap er merket for glassutstyr og ett for plastutstyr. Glass tørkes ved 60 og plast ved 45°C

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License