Vedlikehold Sjekk Og Avviks Skjema

meld fra til faglærere om episoder som avviker fra normale forhold.

Det kan være

  • rot på lab
  • kjøleskap med feil temp.
  • personskader
  • kjemikaliesøl

e.l. Ved personskade skal skademelding til studieleder også fylles ut. Skjema for det fåes ved å kontakte studiekoordinator.
Faglærere melder videre til studiekoordinator, kontorsjef, verneombud e.a. om situasjonen krever det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License